Certificering

Waarborgen voor kwaliteit

SNA-keurmerk (NEN 4400-1)
Quest Uitzendbureau is een betrouwbare partner. We zijn gecertificeerd volgens NEN 4400-1 en mogen daarom het SNA-keurmerk voeren.

Het SNA-keurmerk is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Onder de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan.
Als opdrachtgever hebt u de zekerheid dat Quest uitzendbureau met het SNA-keurmerk, periodiek worden gecontroleerd op onze verplichtingen uit arbeid. Op deze wijze wordt uw risico beperkt.
Wie werknemers inleent van een Quest uitzendbureau met SNA-keurmerk, kan namelijk gevrijwaard worden van eventuele aansprakelijkheidsstelling door de belastingdienst.
Meer informatie over het SNA-keurmerk vindt u op www.normeringarbeid.nl

 

 

NBBU
Quest Uitzendbureau is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendorganisaties (NBBU).

Dat geeft u de zekerheid dat u samenwerkt met een uitzendbureau die zijn vak verstaat. De NBBU is namelijk dé branchorganisatie voor bijna 1.000 arbeidsmiddelaars, waarvan het merendeel actief is in het MKB. Elke NBBU-organisatie voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. De mensen die u inleent, krijgen een goede beloning conform de NBBU-cao. Deze cao heeft een goede balans tussen flex en zekerheid en is in overeenstemming met de afspraken uit het Sociaal Akkoord en de Wet Werk & Zekerheid.

Meer informatie over de NBBU vindt u op www.nbbu.nl.

Op Quest uitzendbureau kunt u ook de NBBU-cao downloaden.
• Download het NBBU-certificaat (pdf)

G-rekening overeenkomst

Als een uitlenende organisatie geen loonheffingen aan de belastingdienst betaalt, dan kan de belastingdienst de inlener aansprakelijk stellen.
Een inlenende organisatie kan die aansprakelijkheid voorkomen met behulp van een G-rekening.

Vanzelfsprekend maakt Quest Uitzendbureau gebruik van een G-rekening.
De G-rekening is een geblokkeerde rekening waarmee wij alleen de loonheffingen en de btw aan de belastingdienst kunnen betalen.
U als opdrachtgever stort het geschatte bedrag aan loonheffingen op de G-rekening.
• Download overeenkomst G-rekening
• Download uitreksel kamer van koophandel

Switch Services verzorgt onze backoffice.